Ford-teknologi gir bedre fremkommelighet for utrykningskjøretøy

Sammen med Vodafone tester For

26.09.2018

Systemet bygger på at stadig flere biler i fremtiden vil være tilkoblet internett og kunne kommunisere med hverandre. Det er en del av 140 millioner kroners-prosjektet KoMoD (Kooperative Mobilität im digitalen Testfeld Düsseldorf).

- Biler som er online og har selvkjørende teknologi er nøkkelen til fremtidens løsninger. Ford har en lang erfaring med å teste hvordan biler - som kommuniserer med hverandre og med infrastrukturen - kan gjøre det sikrere og enklere å ferdes i trafikken. Sammen med Vodafone og andre selskaper vil vi med dette prosjektet skaffe oss avgjørende innsikt på området, sier administrerende direktør i Ford Tyskland, Gunnar Herman.

Fire minutter gir 40 % større sjanse for å overleve
Personer som blir skadet i trafikkulykker har hele 40 % større sjanse for å overleve dersom de får behandling fire minutter raskere. Ford og Vodafone varsler sjåførene når et utrykningskjøretøy er på vei, og gir råd om hvilken side av veien bilen bør kjøre på - for å gi utrykningskjøretøyet fri bane.

I en undersøkelse som tyske ADAC har gjennomført, oppga mer enn halvparten av de spurte at de ikke visste hvordan de skulle lage en slik fri passasje for kjøretøy på utrykning.

Digital revolusjon vil redde liv i trafikken
Den nye teknologien er en videreutvikling av Fords nye system som varsler bilførere om hvor utrykningskjøretøyet befinner seg. Ifølge en analyse av norsk trafikkulykkesstatistikk fra 2005 - 2014 blir i gjennomsnitt 17 personer skadet eller drept i ulykker med utrykningskjøretøy hvert år.

- Den digitale revolusjonen vil gi oss mange avanserte teknologier som vil redde liv i trafikken. Når biler kommuniserer sammen, vil utrykningspersonell komme raskere frem til ulykken. I disse situasjonene er det ofte slik at hvert sekund teller, sier toppsjefen i Vodafone Tyskland, Hannes Arnetsreiter.

Mange spennende prosjekter
Allerede i dag er nye Ford Focus utstyrt med en «eCall»-funksjon som automatisk ringer nødetatene ved behov, og man er ikke lenger avhengig av at mobiltelefonen er tilkoblet. Du kan også manuelt ringe ved å trykke på en SOS-knapp.

I KoMoD-prosjektet vil Ford fortsette å utforske alle mulighetene som åpner seg når bilene er online og kan kommunisere med hverandre og infrastrukturen rundt. En teknologi som gjør at bilen slipper å treffe på rødt lys ved hvert eneste kryss – men heller kjøre på «en bølge av grønt lys» og et eget system som advarer føreren mot saktegående biler på veien foran deg - er noe av det som blir utviklet i det Düsseldorf-baserte prosjektet.

Viktige tips ved utrykning:

  • Bruk blinklyset. Da forstår sjåføren av utrykningskjøretøyet at du har sett dem.
  • Kjør ut til kanten av veien for å gi plass. Du har lov til å kjøre opp på fortauet og kjøre noen meter over sperrelinja i krysset.
  • Ikke stopp midt i en sving. Kjør heller lengre frem før du stanser slik at det går an å kjøre forbi deg.
  • Senk gjerne farten, men ikke bråbrems.
  • Se på andre trafikanter. Legger alle seg ut mot høyre, så fungerer det best at du gjør det samme.
  • På firefeltsvei i tett trafikk vil utrykningskjøretøyene ofte foretrekke å legge seg midt mellom filene. Legg deg ut til høyre hvis du er i høyre fil, og venstre hvis du er i venstre fil.
  • Se på utrykningskjøretøyet om sjåføren signaliserer hvor han vil kjøre, for eksempel ved å legge seg midt mellom to filer.


Kilde: NAF


Nyheter

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementer